Litania Chorych Print E-mail

 

Kyrie elejson  Chryste elejson, Kyrie elejson

 

Ojcze z nieba Boże   zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata Boże zmiłuj się nad nami

Duchu święty Boże zmiłuj się nas nami

Święta Trójco, Jedyny Boże zmiłuj się nad nami

 

Boże, który stworzyłeś człowieka na swój obraz i podobieństwo zmiłuj się nad nami

Boże, który nie chcesz śmierci grzesznika, ale by się nawrócił i żył

Boże, który uczyniłeś nas swoimi synami i córkami

Boże, który chcesz nas doprowadzić do całej pełni Twojego życia

Boże, który stworzyłeś rozmaite lekarstwa i zioła, dla leczenia naszych chorób

Boże, który chcesz nas oczyścić przez cierpienia, jak złoto w ogniu

 

Panie Jezu, który sam przeszedłeś przez całą trwogę i ból konania zmiłuj się nad nami

Panie Jezu, który przed uzdrowieniem pytałeś o wiarę

Panie Jezu, który uzdrawiałeś skruszonych w sercu

Panie Jezu, który wysłuchałeś matkę kananejską, proszącą Cię o zdrowie córki

Panie Jezu, który przywróciłeś do zdrowia teściową Piotra

Panie Jezu, który jednym słowem uzdrowiłeś sługę setnika

Panie Jezu, który powiedziałeś do sparaliżowanego: Wstań i chodź

Panie Jezu, który uzdrowiłeś kobietę, od 12 lat cierpiącą na krwotok

Panie Jezu, który choremu od 38 lat, na nowo dałeś zdolność chodzenia

Panie Jezu, który przywracałeś wzrok niewidomym od urodzenia

Panie Jezu, który sprawiłeś, że głusi znowu słyszeli

Panie Jezu, który niemym usta otwierałeś

Panie Jezu, który wyrzucałeś złe duchy, uzdrawiałeś opętanych i epileptyków

Panie Jezu, który wskrzesiłeś młodzieńca z Naim, jedynego syna wdowy

Panie Jezu, który zbudziłeś do nowego życia córkę Jaira, przełożonego synagogi

Panie Jezu, który płakałeś po śmierci przyjaciela Łazarza i wyprowadziłeś go z grobu

Panie Jezu, który czekałeś na wdzięczność uzdrowionych dziesięciu trędowatych

Panie Jezu, który uzdrawiałeś zarówno Żydów jak i pogan

Panie Jezu, który uzdrawiałeś także w szabat

Panie Jezu, którego prześladowano za Twoje uzdrowienia

Panie Jezu, który wierzącym obiecałeś zmartwychwstanie i życie wieczne w niebie

Panie Jezu, który dałeś nam za wzór miłosiernego Samarytanina

Panie Jezu, który jesteś mężem boleści i znasz nasze słabości z własnego doświadczenia

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami

 

MÓDLMY SIĘ. Boże, Twój Syn dźwigał nasze boleści i objawił nam tajemniczą wartość cierpienia. Wysłuchaj prośby chorych, starszych i niepełnosprawnych, aby zawsze pamiętali, że należą do grona ludzi szczególnie umiłowanych przez Ciebie i przez Kościół, którym obiecujesz w Ewangelii pociechę i pomoc. Niech zawsze są zjednoczeni z Twoim cierpiącym Jednorodzonym Synem, a naszym Zbawicielem – Jezusem Chrystusem, za zbawienie świata. Który żyjesz i królujesz, na wieki wieków. AMEN

 

 

 

 

 

Czytania

 

Banner

Facebook

Parafia Żelistrzewo na Facebook'u